INSPIRE CONSULTING sp. z o.o. jest firmą doradztwa biznesowego. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji europejskich. Doradzamy naszym Klientom oraz realizujemy projekty samodzielnie lub w partnerstwie.

Posiadamy zespół znakomicie wykwalifikowanych i bardzo doświadczonych doradców, którzy szczególnie wysokie kompetencje posiadają na rynku dotacji unijnych. Nasi konsultanci już od wielu lat opracowują liczne ekspertyzy, studia wykonalności inwestycji, biznes plany, analizy rynku, programy restrukturyzacji oraz inne opracowania o charakterze studialnym.

 

Z sukcesem aplikowaliśmy, wspomagaliśmy zarządzanie oraz rozliczaliśmy dotacje:

a) przedsiębiorstw, w tym start-upów,

b) podmiotów sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego bądź uczelni wyższych,

c) organizacji pozarządowych profit oraz non profit,

na terenie całej Polski oraz państw ościennych takich jak Federacja Rosyjska oraz Litwa o łącznej wartości kilkuset milionów złotych.

 

Nasi doradcy posiadają bogate doświadczenie w uczestnictwie w naborach wniosków o dofinansowanie organizowanych na szczeblu regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym na przestrzeni wielu lat, tj.

a) w okresie przedakcesyjnym, w tym przykładowo program Phare oraz

b) w perspektywie budżetu Unii Europejskiej w okresie 2004-2006 i 2007-2013 oraz trwającej obecnie 2014-2020.

 

Możemy się pochwalić w pełni profesjonalną i kompleksową obsługą projektów o charakterze:

a) infrastrukturalnym,

b) badawczo-rozwojowym,

c) szkoleniowym,

d) doradczym oraz

e) promocyjnym,

zarówno w reżimie prawa zamówień publicznych jak i zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

INSPIRE CONSULTING Sp. z o.o.

home Wilczyńskiego 25E/219, 10-686 Olsztyn, Centrum H&B, II piętro
cellphone +48 89 535 30 90
mail biuro@inspire-consulting.pl
addressbook http://www.inspire-consulting.pl

Comments

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *